Copyright � GunSite.dk

Artikler, grafik og anden offentliggørelse på http://www.gunsite.dk stilles til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at tage kopi i elektronisk/digital form.

Der må tages kopi på papir til privat brug. Denne adgang gælder dog alene fysiske personer, ikke juridiske personer. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse fra GunSite.

Overtrædelse af ovennævnte begrænsninger kan håndhæves af GunSite. Såfremt du er i tvivl om hvad du må kopiere så kontakt GunSite på chevy@gunsite.dk

Dokumenter som findes på dette web-sted kan indeholde tekniske unåjagtigheder eller typografiske fejl. Der sker periodiske ændringer af informationen heri. GunSite og/eller deres leverandør kan når som helst foretage ændringer af artiklerne og/eller eksempler som findes på dette web-sted.

Under ingen omstændigheder skal GunSite og/eller deres leverandærer være ansvarlige for nogen indirekte skader eller følgeskader, eller skader af nogen som helst art, som resultat af manglende anvendelsesmulighed, tab af data eller indtjening, hverken som erstatningskrav, som måtte opstå som resultat af eller i forbindelse med ydelsen af software, artikler, eller information på denne website.

De links som findes på dette web-sted muliggør at De forlader GunSite. De web-steder som er forbundet til GunSite via link er ikke under GunSite kontrol - og GunSite er ikke ansvarlig for indholdet i disse web-steder eller ansvarlig for nogen link som indeholdes i disse web-steder. GunSite stiller alene disse links til Deres rådighed som en hjælp for Dem til at finde disse web-steder, og det forhold at de pågøldende links findes betyder ikke at GunSite har godkendt eller anbefalet de pågøldende web-steder.